29000, м. Хмельницький, вул. Володимирська, 105, оф. 4 Тел./Факс: +38 (0382) 702-742; Мобільний: +38 (096) 28-099-28

Підписання актів звірки взаємних розрахунків перериває перебіг строку позовної давності

19.03.2019
Close-up of handing over documents during business briefing

   Верховним Судом було надано правову оцінку такого документу як акт звірки взаємних рахунків у справі № 910/1389/18 (Постанова ВС від 05 березня 2019 р.).

   Оцінюючи доводи сторін у господарському спорі, Верховний Суд відзначив наступні ключові моменти:

   • сам по собі акт звірки розрахунків не є належним доказом факту здійснення будь-яких господарських операцій: поставки, надання послуг тощо, оскільки не є первинним бухгалтерським обліковим документом.

   • підписання акту звірки, у якому зазначено розмір заборгованості, уповноваженою особою боржника, та підтвердження наявності такого боргу первинними документами свідчить про визнання боржником такого боргу.

   • відповідно до вимог чинного законодавства бухгалтер, який підписав акт звірки, має такі повноваження в межах здійснення ним бухгалтерського обліку та посадових обов’язків.

   • підписання відповідачем актів звірки взаємних розрахунків за відповідними договорами поставок, перериває перебіг строку позовної давності, та є вчиненням відповідачем (боржником) дій, що свідчать про визнання ним свого боргу. У зв’язку з цим згідно із ч.3 ст. 267 Цивільного кодексу України, перебіг строку позовної давності після переривання почався заново.