29000, м. Хмельницький, вул. Володимирська, 105, оф. 4 Тел./Факс: +38 (0382) 702-742; Мобільний: +38 (096) 28-099-28

Участь в розгляді справи в режимі відеоконференції

13.05.2019
aba07b49b235816c81cc2524d86797ed_XL

   З розвитком сучасних технологій все більшої актуальності набуває питання можливості прийняття участі в судовому засіданні в режимі відеоконференції. Актуальність питання зумовлена тим, що досить часто виникають ситуації, коли в учасника справи або його представника відсутня можливість з`явитися в судове засідання до суду, якщо справа розглядається в іншому місті, районі чи області.

   Така процесуальна можливість для учасників справи брати участь в судових засіданнях в режимі відеоконференції передбачена чинним процесуальним законодавством України, відповідно учасники справи мають право брати участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду або в приміщенні суду.

   Предметом даної статті є саме можливість участі в судовому засіданні в режимі відеоконференції в приміщенні суду.

   Перш за все зазначимо, що відеоконференція – це телекомунікаційна технологія інтерактивної взаємодії двох або більше віддалених учасників судового провадження з можливістю обміну аудіо- та відеоінформацією в реальному масштабі часу з урахуванням керуючих даних.

   Хоча, на перший погляд, з врахуванням достатньої регламентації питання забезпечення участі в судовому засіданні в режимі відеоконференції в процесуальному законодавстві України, на практиці з даного приводу можуть виникнути складнощі у реалізації цього права.

   Найголовнішою проблемою в даному випадку є те, що законодавством не передбачено перелік підстав, за наявності або відсутності яких суддя може відмовити у задоволенні клопотання про проведення судового засідання в режимі відеоконференції.

   Така прогалина в законодавстві зумовлює виникнення ситуацій, коли з причин, не завжди залежних від особи, яка звертається до суду із клопотанням про участь в судовому засіданні в режимі відеоконференції, їй може бути відмовлено у задоволенні такого клопотання, що в свою чергу перешкоджає учаснику справи взяти участь в судовому засіданні.

   Серед основних підстав для відмови в задоволенні клопотання про проведення судового засідання в режимі відеоконференції можна виділити наступні:

      1. Клопотання подано з порушенням строку.

   Так, процесуальним законодавством України передбачене право учасника справи звернутись до суду із клопотання про участь учасника справи у судовому засіданні в режимі відеоконференції  не пізніше ніж за п’ять днів до судового засідання.

   В даному випадку учасник справи, який має намір до суду звернутись із таким клопотанням повинен враховувати п’ятиденний строк на звернення до суду із клопотанням, і у разі порушення строку, не сподіватись на його задоволення.

      2. Відсутня технічна можливість проведення засідання в режимі відеоконференції.

   Дана підстава для відмови у задоволенні клопотання про участь в судовому засіданні в режимі відеоконференції є найпоширенішою, оскільки як в суді, в якому відбуватиметься розгляд справи, так і в суді, в якому ви бажаєте забезпечити проведення засідання в режимі відеоконференції не завжди існує можливість для цього.

   Це зумовлено тим, що, по-перше, не завжди в судах достатнє технічне забезпечення в розумінні недостатності залів судових засідань, що технічно оснащені для проведення відеоконференцій. По-друге, у зв’язку із великою кількістю бажаючих взяти участь в засіданні в режимі відеоконференції, суди, знову ж таки, не завжди можуть забезпечити учаснику справи реалізацію його права на участь у справі дистанційно.

   В даному аспекті варто зауважити, що достатньо технічно оснащені Хмельницький окружний адміністративний суд, Сьомий апеляційний адміністративний суд та Вінницький окружний адміністративний суд. В цих судах найчастіше забезпечується право учасників справи на участь в судовому засіданні в режимі відеоконференції.

   Дещо складніша ситуація, якщо Ви маєте намір взяти участь в судовому засіданні в режимі відеоконференції в суді, що розташований, до прикладу, в м. Києві, Харкові, Одесі тощо. В такому випадку варто враховувати, що у великих містах завантаженість в судах досить значна, і навіть завчасне звернення до суду не гарантуватиме Вам реалізацію права на участь в судовому засіданні в режимі відеоконференції.

     3. Відсутність достатнього обґрунтування необхідності участі в судовому засіданні в режимі відеоконференції.

   Даний аспект має у більшій мірі значення, коли Ви звертаєтесь із відповідним клопотанням до суду, що розташований в м. Києві, Харкові, Одесі та має значення в сукупності з іншими підставами.

   У таких судах має значення достатня обґрунтованість клопотання із зазначенням причин, що перешкоджають участі в судовому засіданні особисто, та надання відповідних доказів. Тому, для звернення до суду у цих випадках недостатньо лише підстави, що свідчить про необхідність оптимізації витрат на відрядження представника, чи значної відстані до суду, у якому відбуватиметься розгляд справи. В такому разі слід зазначити поважні чи виключні причини з яких особа не може прибути в судове засідання в такий суд особисто (до прикладу, участь у цей день в іншому судовому засіданні, інша службова зайнятість, тощо) та підтвердити це належними доказами.

   Отже, підсумовуючи, слід дійти висновку, що при зверненні до суду із клопотанням про участь в судовому засіданні в режимі відеоконференції, слід враховувати до якого суду ви звертаєтесь, строки звернення до суду із таким клопотанням та чи можливо забезпечити розгляд справи в режимі відеоконференції в тому чи іншому суді.